Walory uzdrowiskowe Kudowy Zdroju

   Malownicze krajobrazy, liczne źródła wód mineralnych, bogactwo kształtów gór, dolin i form skalnych - zaliczanych do rzadkich osobliwości w Europie - to efekt skomplikowanych i długotrwałych procesów geologicznych które uformowały dzisiejszy obraz Ziemi Kłodzkiej czyniąc z niej jeden z najpiękniejszych regionów turystyczno - uzdrowiskowych w Polsce. Właściwości lecznicze wód mineralnych określiły profil leczenia w każdym z czterech znanych uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej: Kudowy, Dusznik, Polanicy i Lądka Zdroju. Kudowa Zdrój zyskała sobie miano pierwszego uzdrowiska sercowego na wschodzie.

   Tradycje uzdrowiskowe miasta sięgają końca XVI wieku. Pierwszy zapis o znaczeniu leczniczym wód Kudowy znajduje się w "Opisie Ziemi Kłodzkiej", wydanym drukiem przez protestanckiego kapelana Aeuruliusa w 1625 roku. Rozkwit uzdrowiska datuje się od połowy XVII wieku.

   Surowcem leczniczym Kudowy jest 8 źródeł wód mineralnych, określanych jako szczawy wodorowo-węglanowo-sodowo-wapniowe, arsenowe, żelaziste, powszechnie docenianych w balneologii i kuracji uzdrowiskowej. Mineralizacja wód leczniczych Kudowy Zdroju waha się od 1100 mg/dm do 5500 mg/dm. Większa część istniejących źródeł usytuowana jest na terenie centralnie zlokalizowanego, zabytkowego Parku Zdrojowego z zespołami rzadko spotykanej roślinności, pięknymi terenami spacerowymi, pijalnią wód mineralnych i pawilonami zabiegowymi. Kudowa Zdrój charakteryzuje się specyficznym klimatem który zawdzięczany jest położeniu miasta w szerokiej kotlinie górskiej, otwartej ku południowi oraz ochronnej roli otaczających ją masywów górskich przed oddziaływaniem wschodnich i północnych wiatrów. Właściwości istniejącego klimatu korzystnie wpływają na szereg procesów ustrojowych. Dzięki chłodniejszemu latu i cieplejszej zimie Kudowa doskonale nadaje się do prowadzenia kuracji całorocznej. W krajobrazie Kudowy dominuje zieleń i lasy które stanowią 45% ogólnej powierzchni gminy. Zdecydowana większość tego obszaru z uwagi na wybitne walory przyrodnicze występujących tu form rzeźby skalnej, naturalnych zbiorowisk leśnych, oraz gatunków fauny, objęta jest szczególną ochroną w ramach utworzonego, Parku Narodowego Gór Stołowych.

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje z Hotelu St. George.
Polityka prywatności
Odwiedzin: 1664415 wejść